Ontruimingsoefening

  1. Home
  2. BHV Opleidingen
  3. Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Bij BHV Zuid-Holland bieden wij de mogelijkheid een BHV ontruimingsoefening te doen. Wij helpen u met het aansturen en weer in bedrijf stellen van uw brandmeldinstallatie tijdens de oefening. Samen met u bespreken we hoe de oefening zal plaatsvinden, helpen we u met scenario denken en u krijgt van ons professionele begeleiding en een gedegen verslag met aanbevelingen. Een Table-Top oefening kan een waardevolle aanvulling zijn ter voorbereiding op een ontruimingsoefening. (Lees hieronder verder over de Table-Top)

Waar kan een BHV ontruimingsoefening worden uitgevoerd?

Of het nu gaat om een zorginstelling, kantoor of hoogbouw, bij BHV Zuid-Holland krijgt u de juiste begeleiding van instructeurs met een professionele achtergrond bij de brandweer en als brandpreventiespecialist. Na onze begeleiding bent u beter in staat om zelf een BHV ontruimingsoefening te kunnen organiseren. Ons verslag met de extra hand-out gebruikt u als voorbeeld. Wij bieden altijd maatwerk: u krijgt de begeleiding die u nodig heeft.

Praktijkgericht en realistisch

De BHV ontruimingsoefening kan door ons kleinschalig met een rookmachine of zeer groot met slachtoffers worden opgezet. Om de oefening praktijkgericht te houden, hebben wij naast de brandinstructeur een ambulanceverpleegkundige achtergrond om ervoor te waken dat u realistisch blijft oefenen. Grootschalig of klein van opzet, verwacht van ons zeer professionele begeleiding en verslaglegging. Wilt u een BHV ontruimingsoefening doen met hulp van BHV Zuid-Holland bij uw bedrijf of organisatie? Wilt u een BHV ontruimingsplan opstellen? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u via 070 324 80 03 contact opnemen met onze specialist André om uw ideeën te delen.

Nadat de ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden ontvangt u van ons een verslag. Wij vermelden in het verslag de enscenering, het verloop van de ontruiming, opmerkingen en een advies ter verbetering. Tijdens de oefening komen vaak ook onregelmatigheden aan het licht van zaken zoals o.a. deuren die niet goed werken, afwijkende compartimentering of een slecht hoorbaar slow whoop signaal.
Ons verslag bestaat gemiddeld uit ruim 35 aandachtspunten en legt een basis om het daarna ook zelf te kunnen organiseren. Ook hebben wij hand-outs voor onze klanten om zelf een ontruimingsoefening te organiseren.

BHV Zuid-Holland heeft ruime ervaring in het opzetten en evalueren van ontruimingsoefeningen en u ontvangt van ons een uitgebreid en degelijk verslag. Wij kijken verder dan alleen tevreden zijn als iedereen binnen 5 minuten buiten staat.

Wij hebben diverse scenario’s om te oefenen, maar de invulling gebeurt altijd d.m.v. maatwerk op uw locatie aan de hand van de te verwachte risico’s. Wij helpen u met het gebruik van de brandmeldinstallatie tijdens de oefening. Door onze professionele achtergrond zijn wij goed in staat om de oefening zoveel mogelijk bij de mogelijke praktijk te laten aansluiten. Wij kijken tijdens de oefening naar de uitvoering van de taken of deze passen binnen het ontruimingsplan, is de ontruiming op de juiste wijze gecoördineerd, hoe was de rol van alle uitvoerende, maar ook van een leidinggevende of receptie. Verder kijken we naar de alarmering, de omgang met de communicatiemiddelen, het gebruik van de vluchtwegen en uw verzamelplaats. Waren alle voorzieningen goed te gebruiken en is er eventueel nadere voorlichting en instructie nodig van BHV, personeel of directie.

Volgens de Arbowet bent u verplicht als bedrijf om regelmatig doch minstens 1 x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

De kosten voor een ontruimingsoefening met rook, gedaan door een gespecialiseerde instructeur inclusief gedegen verslaglegging, faciliteren wij vanaf € 625,- Ook verzorgen wij lezingen over ontruimingen.

Een Table-Top oefening is geen vervanging van een echte ontruimingsoefening.
Bij een Table-Top oefening spelen de deelnemers een casus na van bijvoorbeeld een ontruiming op een plattegrond in het klein met behulp van kaartjes en poppetjes. Door deze training worden deelnemers bewust van hun verantwoordelijkheden. Het is een interactieve vorm van oefenen als BHV team met verschillende scenario’s. Door onze begeleiding wordt de BHV alleen realistische scenario’s voorgelegd.

Voor de BHV wordt het inzichtelijk wat de rol van de BHV is tijdens een calamiteit. De aanwezige Bouwkundige, Installatie technische en Organisatorische (BIO) maatregelen zoals, brandveiligheidsvoorzieningen, vluchtwegen, blusmiddelen, installaties en rook- en brandscheidingen worden hierin betrokken. Op deze wijze leren de deelnemers niet alleen hun procedures, maar het geeft ook verdieping in de gebouwkennis. Een goed begeleide Table-Top is een waardevolle aanvulling voor uw BHV organisatie. Goede begeleiding betekent voor u dat onze instructeur brede kennis heeft van de BIO maatregelen en een goede didactische achtergrond.

BHV Zuid-Holland bedrijfspand

Eigen binnen locaties met brand en EHBO faciliteiten

Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer

Realistische trainingen

Hoogwaardige kwaliteit

Administratieve zekerheid

Hebben wij u al overtuigd?

Of wilt u nog meer zien?