Opgeleid persoon BMI

 1. Home
 2. BHV Opleidingen
 3. Opgeleid persoon BMI

Opgeleid persoon BMI

BMI opgeleid persoon

Omdat de betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie (BMI) valt of staat bij het aantal ongewenste meldingen of storingen die de installatie geeft, kan het van groot belang zijn een Opgeleid Persoon BMI binnen uw bedrijf of organisatie te hebben. De meldingen op de brandmeldinstallatie worden namelijk vaak niet door de techniek van de BMI veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud. Iemand met verstand van de brandmeldinstallatie, een BMI Opgeleid Persoon, kan zorgen dat de installatie goed wordt beheerd en onderhouden.

Volgens de Nederlandse Norm NEN2654 dient elke organisatie een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Om de veiligheid binnen uw bedrijf te handhaven dient iemand binnen uw bedrijf een diploma te behalen voor een cursus BBMI die voldoet aan de volgens de wet vastgestelde NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Tijdens deze training leert u op een adequate wijze beheer uit te voeren waarmee u tevens vooruitlopend voldoet aan de regelgeving in het nieuwe BBL (artikel 6.32 6.33) De Beheerder Brandmeldinstallatie of BMI Opgeleid (OP) is verantwoordelijk voor:

 • Beheer;
 • Bediening;
 • Periodieke controles;

Voorkomen van ongewenste alarmen.

De beheerder brandmeldinstallatie is degene die binnen een bedrijf verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de installatie. Vaak zijn medewerkers van een facilitaire afdeling of medewerkers die affiniteit met techniek hebben de aangewezen personen die het beste belast kunnen worden met het beheer van de brandmeldinstallatie en het volgen van de opleiding tot Opgeleid Persoon BMI.

De training wordt op eigen locatie verzorgd en duurt 3 uur. U dient wel vooraf het NIBHV boek doorgenomen te hebben.

De kosten voor de opleiding tot Opgeleid Persoon BMI voor een groep van 4 personen met studieboeken en certificaat zijn € 749,00 exclusief btw (iedere extra cursist € 75,-, maximaal 6). Bij 2 deelnemers zijn de kosten € 599,-. Na een succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer van BHV Zuid-Holland een op naam afgegeven certificaat. Dit certificaat bewijst en garandeert dat de deelnemer zijn taken als Opgeleid Persoon BMI adequaat volgens de NEN2654-2 norm kan uitvoeren. Wilt u zich inschrijven voor de cursus tot Opgeleid Persoon BMI? Bent u geïnteresseerd in één van onze andere diensten, zoals brandbeveiligingsadvies of een BHV Basisopleiding? Of heeft u nog vragen aan BHV Zuid-Holland? Wij zijn telefonisch bereikbaar via 070 324 80 03.

 • U moet enige affiniteit met techniek hebben,
 • Weten welke ontruimingsprocedures er gelden in uw bedrijf,
 • Van te voren weten wat de omvang van de installatie is.

Naast het bestuderen van het NIBHV boek is het dus van belang dat u weet waar uw rookmelders hangen, uw handbrandmelders zijn, of u een doormelding heeft en waar uw logboek en de handleiding van de BMC zijn.

Wat zijn de beheerderstaken volgens de regelgeving:

Maandelijks controle op:

 • visuele controle brandmeldcentrale, nevenpanelen, brandweerpanelen en ledtest
 • controle op de doormelding en ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding
 • controle op de doormelding en ontvangst van storingsmeldingen
 • bijwerken logboek

4 & 8 maandelijks controle op:

 • de bereikbaarheid van alle handbrandmelders en visuele controle op de werking ervan
 • de vrije ruimte rond alle automatische brandmelders en visuele controle op de werking ervan
 • veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie
 • de overeenstemming van de alarmorganisatie/BHV organisatie met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie
 • de overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie
 • de werking van de meldfunctie van alle meldergroepen op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen
 • logboek bijwerken

Jaarlijks onderhoud:

Moet gedaan worden door een erkend onderhoudsbedrijf. De firma Steegman staat regionaal goed aangeschreven.

Ja, dat is verplicht, wilt u hier informatie over laat het ons dan weten.

BHV Zuid-Holland bedrijfspand

Eigen binnen locaties met brand en EHBO faciliteiten

Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer

Realistische trainingen

Hoogwaardige kwaliteit

Administratieve zekerheid

Hebben wij u al overtuigd?

Of wilt u nog meer zien?