Brandveiligheidsadvies

  1. Home
  2. BHV Opleidingen
  3. Advies
  4. Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies

Het is vaak lastig voor u om alles wat met BHV en brandveiligheid te maken heeft, door uw kernactiviteiten, in de gaten te houden. Wij kunnen u hierin van het begin tot het eind begeleiden.

Wij hebben een ruime Ambulance verpleegkundige achtergrond en kunnen hierdoor uw restrisico’s vanuit de praktijk goed inschatten. Naast een brandpreventiedeskundige en Fire Safety Engineer opleidingsniveau hebben wij als opleidingsbedrijf ruim 20 jaar ervaring op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Vaak zien wij dat de compartimentering van een gebouw na oplevering, ondanks dat er een vergunning is verleend, toch op sommige punten niet zijn uitgevoerd volgens de bouwvoorschriften terwijl u er wel voor heeft betaald. Een scan door ons kan u daarbij goed helpen. Ook wanneer u bent aangeschreven door de gemeente en u onafhankelijk advies wilt ontvangen volgens de huidige geldende bouwregelgeving of wanneer u niet meer uit de offertes van de aangeboden brandmeldinstallatie komt. Door onze begeleiding krijgt u eerlijke voorlichting over de omvang van uw brandmeldinstallatie en kosten.

U krijgt zo beter inzicht in de brandveiligheid van uw bedrijf. Menig klant heeft hier soms grote voordelen aan gehad. Dit kwam door werkzaamheden die niet volledig waren uitgevoerd maar ook door het meedenken in de juiste oplossingen.

BHV Zuid-Holland bedrijfspand

Eigen binnen locatie met brand en EHBO faciliteiten

Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer

Realistische trainingen

Hoogwaardige kwaliteit

Administratieve zekerheid

Hebben wij u al overtuigd?

Of wilt u nog meer zien?