1. Home
 2. Nieuws

Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Deze pagina is mede door de Corona nieuw en sinds mei 2020 online. Heb je vragen of aanvullingen dan vernemen wij het graag.

Volg hier het nieuws van BHV Zuid Holland.

De overheid vind het belangrijk dat veiligheidstrainingen blijven plaats vinden. Met diverse maatregelen proberen wij een eventuele besmetting bij BHV Zuid Holland zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij oefenen niet op elkaar, niet met een lotus, werken met beschermende middelen, houden afstand, hebben schermen tussen de cursisten, meten CO2 in de leslokalen, luchten frequent kort tussendoor, hebben de ventilatie aangepast en werken met kleine groepjes. Het is dus nog steeds mogelijk om je in te schrijven en de cursus te volgen. Ook is er nog geen verplichting voor het tonen van een QR-code, maar we sluiten niet uit dat dit wel ingevoerd moet worden in onze opleidingssector.

Overweeg je toch om de training uit te stellen, geef dit dan op tijd aan ons door.

Ben jij als hulpverlener nog niet gevaccineerd, bedenk dan voor jezelf welk risico een besmetting heeft voor jouw eigen veiligheid. Afstand houden in een praktijksituatie met bijvoorbeeld een reanimatie is vrijwel onmogelijk. Het niet uitvoeren van de beademingen kan jou beschermen, maar niet beademen zorgt wel voor een veel slechtere neurologische uitkomst bij het slachtoffer. Bedenk dus van te voren wat je wel of niet wil doen. Maak hierin een bewuste keuze.

25 september 2021, update maatregelen reanimatie

Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal

Per 25 september is het advies om reanimaties weer volgens normaal protocol uit te voeren, inclusief beademen. Het betekent dat de reanimatierichtlijnen van voor de coronapandemie weer gelden.

Dit heeft de Nederlandse Reanimatie Raad in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten.

De coronapandemie heeft de afgelopen 1,5 jaar gezorgd voor aangepaste reanimatierichtlijnen. Deze aanpassingen waren bedoeld om hulpverleners en slachtoffers te beschermen tegen het virus. En om tegelijkertijd slachtoffers van een hartstilstand zo goed mogelijk te reanimeren tijdens de coronapandemie.

Reanimatie inclusief beademen

Nu veel mensen zich hebben laten vaccineren en het virus zich minder snel verspreidt, is de kans op besmetting met het virus klein, net als de kans op ernstig ziekteverloop. Daarom kan de reanimatiezorg weer terug naar de situatie van voor de pandemie. Slachtoffers van een hartstilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.

Gezond verstand

Het coronavirus is nog niet uit de samenleving. Blijf als burgerhulpverlener altijd je gezonde verstand gebruiken. Je kunt er voor kiezen om toch niet te beademen, of dat juist wel te doen. Denk daarbij aan je eigen gezondheid, die van het slachtoffer, omstanders en andere hulpverleners. En reageer niet op een oproep wanneer je klachten hebt die passen bij het coronavirus, of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet blijven.

Hoe laad je veilig thuis, bij je eigen woning, je elektrische auto op? De veiligste en beste methode is via een eigen laadpunt, dat rechtstreeks op de meterkast is aangesloten (‘mode 3’).

Is dit niet mogelijk, dan kan een laadkabel met een ingebouwde controlbox gebruikt worden mits het stopcontact dit toelaat (‘mode 2’). Voor beide laadmethodes is nu een infographic beschikbaar waarop duidelijk is aangegeven hoe je veilig elektrisch kunt laden.

Bekijk hieronder de twee infographics, opgesteld door de werkgroep Veiligheid van de NAL, waarin overheden, netbeheerders, de EV-sector en veiligheidsorganisaties zijn vertegenwoordigd.

Bron (2021): https://agendalaadinfrastructuur.nl/nieuws/1937406.aspx

Afgelopen week kondigde het kabinet aan 360 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van ventilatiesystemen in scholen.

Aanleiding hiervoor is dat uit eerste onderzoek blijkt dat zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoet aan de (minimale) wettelijke ventilatienorm. Maar welke scholen zijn dat precies? Wat betekenen termen als “passiefschool” en “frisse school”? Welke richtlijnen doen ertoe bij het verbeteren van het binnenklimaat in relatie tot COVID-19?

Het gerenommeerde adviesbureau Nieman stelde een whitepaper op met een overzicht van belangrijkste begrippen en hun context. Ook gaan ze in op verschillende ventilatierichtlijnen. Daarbij noemen ze aandachtspunten rond brandveiligheid en geluidhinder.

Whitepaper ventilatie in de schoolomgeving

1 april 2020: EEN AANTAL HANDIGE TIPS:

 • Informeer alle medewerkers over hun rol in een noodsituatie.
  Doe een beroep op hun zelfredzaamheid en vraag om extra hulp en alertheid.
 • Kijk eens naar je verzamelplaats en bedenk dat je ca. 2,5 meter per aanwezige als ruimte
  beschikbaar moet hebben, is je huidige verzamelplaats voldoende ruim? Zeker straks als
  we weer allemaal naar kantoor komen even iets om naar te kijken.
 • Spreek bij een beperkte bezetting met aanwezige medewerkers af dat zij bij de start van hun
  werkzaamheden samen afspraken maken over de taakverdeling in een noodsituatie.
 • Niet-bhv’ers kunnen, als de bhv dat niet kan, worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg voor een gerichte instructie en maak duidelijke afspraken: hoe kan er gealarmeerd worden? Wie alarmeert wie? Wie houdt in de gaten of de groep compleet is op de verzamelplaats? Wie vangt de hulpdiensten op?MAAK EEN CONTROLE LIJSTJE EN LEG DIE BIJVOORBEELD BIJ DE BRANDMELDCENTRALE
 • Neem aangepaste procedures en werkwijzen zoveel mogelijk persoonlijk met elkaar door, zo nodig online. Je kan dan samen eventuele vragen bespreken, zodat iedereen op de hoogte is van dezelfde informatie.
 • Communiceer dezelfde boodschap via verschillende kanalen: stem dit met elkaar af.
 • Als wordt afgeweken van de normale bhv-organisatie, stem dan met elkaar af wie verantwoordelijk is voor het bewaken van de bhv-bezetting.
 • Soms is samenwerking mogelijk met de bhv en medewerkers van buurbedrijven/gebouwen. Zorg voor een overzicht met noodnummers en namen en een overzicht van de afspraken.
 • Als er een aangepaste procedure is voor noodsituaties: hang posters op met informatie over wat te doen bij noodsituaties, op voor iedereen toegankelijke plekken. Zoals op het informatiebord, de   toiletruimtes of koffie machine in de kantine.

1 juni 2020: Tja er liggen grootse plannen voor 2020, maar door de corona even op een laag pitje. De plannen (die nog even geheim blijven voor de buitenwereld) sluiten mooi aan bij ons hoofddoel namelijk “onze cursist moet er altijd beter van worden”.

Voor de nieuwsgierige lezer hierbij een hint als tipje van de sluier: “Niet lullen maar poetsen”

Kijk hier naar Jill bij ons op bezoek

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Doel van het advies is dat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen.

‘We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. We zien nieuwe risico’s waarbij je van de brandweer mag verwachten dat we nadenken wat dit betekent voor de veiligheid’, stelt Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie Brandweer Nederland.

Bestrijding is lastig en riskant

‘De brandveiligheidsmaatregelen in uw parkeergarage zijn naar alle waarschijnlijkheid ontworpen op basis van uitgangspunten die zijn gebaseerd op traditionele voertuigen rijdend op fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Moderne voertuigen met veel kunststoffen geven bijvoorbeeld een veel grotere vuurlast dan de oudere stalen modellen. Er ontstaan zeer hoge temperaturen en dichte zwarte rook in een relatief lage en grote ruimte. Verkenning en bestrijding door de brandweer is lastig en riskant door verlies van zicht, lange afstanden en slechte oriëntatie’, is te lezen in het advies.

In het advies wijst Brandweer Nederland op het risico van een niet beheersbare brand, wat kan leiden tot veel schade en het volledig uitbranden van de garage. Wanneer partijen dit risico niet willen lopen adviseren zij om elektrische voertuigen niet te stallen en/of op te laden in de parkeergarage en te zoeken naar een alternatieve plaats buiten het gebouw.

Risicoverminderende maatregelen

Voor garages waarin wel parkeer- en laadplekken voor elektrische voertuigen worden gerealiseerd adviseert Brandweer Nederland om een aantal maatregelen te nemen:

 • Zorg voor snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor EV
 • Zorg voor snelle uitschakeling van de laadpalen
 • Zorg voor snelle detectie en alarmering
 • Zorg voor beperking van branduitbreiding
 • Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud
 • Zorg voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering

Wilt u advies laat het ons weten we komen u graag op locatie van advies voorzien.

Advies laadvoorzieningen in parkeergarages 2020

De afgelopen periode blijkt wel weer hoe fijn het is dat wij al vele jaren onze eigen digitale leeromgeving in beheer hebben. De corona gaf een hoop wijzigingen over bijvoorbeeld het wel of niet beademen tijdens een reanimatie maar ook hebben we voor de GGD een mooi maatwerk e-learning kunnen uitrollen voor alle medewerkers die sinds maart aan het vaccineren zijn. We hebben zeker niet stil gezeten en hebben bijvoorbeeld voor ween aantal klanten Webinars gegeven zoals een EHBO webinar tijdens de lunch voor alle thuiswerkende medewerkers en een aantal online presentaties. Ons laatste project was gericht op brandpreventie in de zorg met als doel meer ontruimingstijd creëren. Ook zijn we na jaren van niets doen wat actiever aan de slag gegaan met onze zakelijke LinkedIn pagina.
Neem eens een kijkje op onze LinkedIn of op ons YouTube kanaal.